Prototips / Maquetes. Bressol Praia. Disseny Industrial. oZ, estudi
Prototips / Maquetes. Creueta integral bressol
Disseny Industrial. Ineo, 2010.

Prototip funcional realitzat en sinterizat per làser per comprobació estructural.