Prototips / Maquetes. Moble SM Carte D'Or. Disseny Industrial. oZ, estudi
Prototips / Maquetes: Solucions Modulars
Disseny Industrial. Modelista Duran, 2003.

Prototip volumètric realitzat en fusta, porex, masilla i pintura.