Prototips / Maquetes. Tancament-pany. Disseny
Industrial. oZ, estudi
Prototips / Maquetes: Tancament - Pany Hard Box
Disseny Industrial. Protorapid, 2007.

Prototip funcional realitzat en sinterització per làser.