Prototips / Maquetes. Carriboloz. Disseny
Industrial. oZ, estudi
Prototips / Maquetes: Carriboloz
Disseny Industrial. Fuhtah, 2008.

Prototip funcional realitzat en fusta, àcer, vinils,...