Prototips / maquetes. Tamburet Bob. Disseny
Industrial. oZ, estudi
Prototips / Maquetes: Escala Tamburet Bob
Disseny Industrial. Medis propis, 2010.

Prototip a escala per a evaluar el llenguatge formal, realitzat en ABS per aportació.