Prototips / Maquetes. Tapa Asa Macroza. Disseny
Industrial. oZ, estudi
Prototips / Maquetes: TAPA ASA 
Disseny Industrial. Ineo, 2010.

Prototip funcional realitzat en sinterització per làser.