Prototips i Maquetes kilomètric. Disseny Industrial. oZ, estudi
Prototips / Maquetes: Kilomètric
Disseny Industrial. Modelista Duran-Protorapid, 2006.

Prototip funcional i estil del kilomètric de Wrigley. Sinteritzat per làser i resines.