New Slide. Punt de venda Mòbil de Gelats Frigo. Disseny Industrial. oZ, estudi
New Slide
Disseny Industrial. Unilever, 2007.

Disseny de diversos punts de venda mòbils per a gelats Frigo.