Got de Cata per l'aigua. Disseny Industrial. oZ, estudi
Glopi. Got de Cata
Disseny Industrial. oZ, estudi, 2011.

Disseny d'un got de "cata" per l'aigua destinat a events per la seva promoció.