Bressol de fusta d'una peça. Disseny Industrial. oZ, estudi
Bressol de fusta de faig
Disseny Industrial. Wood for baby, 2011.

Disseny d'un bressol realitzat en una única peça de fusta de faig conformada.