Carro Soft de frigo. Disseny Industrial. oZ, estudi
Carro Soft
Disseny Industrial. Unilever-Frigo, 2006.

Disseny d'un punt de venda de gelats mòbil per a Faunia.