Disseny Industrial d´una bústia telemàtica per a correus.
Disseny d´una Bústia de correus
Disseny Industrial. Grupo Correos-Domestika, 2012.

Disseny i anàlisis per al disseny futur d´una bústia de correus.
1er Premi Nacional del concurs.