Solucions Modulars en rotomoldeix per a Carte d'Or. Disseny Industrial. oZ, estudi
Solucions Modulars V.2.0
Disseny Industrial. Unilever-Carte d'Or, 2005.

Disseny d'un sistema modular fabricat en rotomoldeix que permet diverses configuracions.