Display Compact. Disseny Industrial. oZ, estudi
Display Compact
Disseny Industrial. Mitsubitshi electrics, 2009.

Disseny d'un display per a informació i exposició de panells fotovoltaics.