Veuremón, viatges culturals. Disseny Gràfic. oZ, estudi
Veruemón
Disseny Gràfic. Viatges a mida, 2006.

Disseny integral de la imatge corporativa d'una nova agència de viatges culturals.