Món de Somriures. Disseny Gràfic. oZ, estudi
Món de Somriures
Disseny Gràfic. Món de Somriures, 2005.

Disseny integral de la imatge corporativa d'una clínica dental holística.