oZ, estudi. Un entre un milió. Ed. Aire. Disseny Gràfic i editorial
Un entre un milió
Disseny Gràfic i Editorial. Editorial Aire, 2012.

Disseny i maquetació completa del llibre "Un entre un Milió". Creació d´estil.