Golo. Disseny Gràfic. oZ, estudi
Golo, serveis de màrqueting tècnic
Disseny Gráfic. Golo, 2007.

Disseny integral de la imatge corporativa de l'empresa creativa Golo.