Aplicació comunicativa Esportis. Disseny gràfic. oZ, estudi
Aplicació Informativa Esportis
Disseny Gràfic. Esportis, 2010.

Disseny d'una aplicació comunicativa per a presentació de serveis de l'empresa.