Invitació de Noces. Disseny Gràfic i Il.lustració. oZ, estudi
Invitació de Noces
Disseny Gràfic i Il.lustració. 2007.

Disseny d'una invitació de noces per a Gemma i Sergi.