Sanyhot. Disseny Gràfic. oZ, estudi
Sanyhot
Disseny Gràfic. Sanyhot, 2006.

Disseny de les noves aplicacions de papereria de la marca Sanyhot, redissenyada en 2004.